REALIZOWANE PROJEKTY

1. „Muzyką W Uzależnienia” Studio Skit 2018

Kiedy: 1 Październik 2018 – 21 Grudzień 2018 
Gdzie: Bemowskie Centrum Kultury ul. Górczewska 201, Warszawa 

Program ma na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-21 lat z terenu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Ważną częścią programu jest również promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką oraz zwiększanie poczucia własnej wartości młodzieży. Program skierowany jest przede wszystkim do młodzieży nie objętej stałą opieką instytucjonalną, z grup szczególnego ryzyka ze względu na środowisko, sytuację rodzinną oraz presję grupy rówieśniczej.

1. „Muzyką W Uzależnienia” Studio Skit 2018

Kiedy: 1 Wrzesień 2018 – 31 Październik 2018 
Gdzie: Studio nagrań fundacji STUDIO SKIT znajdujące się w Warszawie przy ul.M.Kopernika 36/40

Program ma na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-21 lat z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Ważną częścią programu jest również promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką oraz zwiększanie poczucia własnej wartości młodzieży. Program skierowany jest przede wszystkim do młodzieży nie objętej stałą opieką instytucjonalną, z grup szczególnego ryzyka ze względu na środowisko, sytuację rodzinną oraz presję grupy rówieśniczej.

2. Studio Skit – Bemowo Fusion

Kiedy: 1 Lipiec 2018 – 31 Sierpień 2018
Gdzie: Koncerty na terenie Amfiteatru im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska. Koncerty odbędą się w dniach: 20.07.2018 r., 27.07.2018 r., 03.08.2018 r., 10.08.2018 r., oraz 31.08.2018 r. o godzinie 20:00.

Program ma na celu zaprezentowanie mieszkańcom Bemowa twórczości młodych artystów tworzących w pozytywnym nurcie hip-hopu, R&B i innych, zintegrowanie rapu i R&B z innymi nurtami muzyki (rock, jazz, funk), poszerzanie grona odbiorców muzyki hip-hopowej o osoby zainteresowane rockiem, jazzem, funkiem i ich fuzjami z innymi gatunkami muzycznymi, przełamywanie stereotypów związanych z hip-hopem jako gatunkiem niosącym negatywny przekaz – podkreślanie pozytywnych treści tworzonych w hip-hopie oraz popularyzacja pozytywnego wizerunku hip-hopu w mediach, promocję form sztuki amatorskiej prezentowanej w przestrzeni publicznej, promocję dzielnicy jako miejsca i instytucji wspierającej nowoczesne formy wyrazu artystycznego.

3. Studio Skit – Dźwięki Bloków Na Bielanach 2018

Kiedy: 17 Kwiecień 2018 – 31 Lipiec 2018
Gdzie: We love music Studio, ul. Marymoncka 105 Warszawa

Program ma na celu wykorzystanie kultury Hip Hop i idącej za nią muzyki Rap w celu zagospodarowania czasu wolnego oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz ograniczenia ryzyka występowania zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z terenu dz. Bielany m.st. Warszawy. Ważną częścią programu jest również promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką oraz zwiększanie poczucia własnej wartości uczestników. Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży , z grup szczególnego ryzyka ze względu na środowisko, sytuację rodzinną oraz presję grupy rówieśniczej. Program łączy profilaktyczne warsztaty muzyczne, autorską formułę pracy profilaktycznej Studia Skit z warsztatami umiejętności psychospołecznych, mających na celu ograniczenie występowania zachowań ryzykownych u młodzieży. Realizacja profilaktycznych warsztatów muzycznych w profesjonalnym, w pełni wyposażonym studiu muzycznym pozwoli na zapewnienie atrakcyjnej, adekwatnej formy zajęć tematycznych oraz pracę nad zmianą postaw, pozytywne modelowanie w sprawach zdrowia i zachowań społecznych oraz kontroli trzeźwości uczestników. Zajęcia przyczynią się do rozwijania zainteresowań będących alternatywą dla zachowań ryzykownych a także przyczynią się do zwiększania umiejętności skutecznej komunikacji i asertywności, wiedzy na temat własnych zasobów, wiedzy i świadomości dotyczących bycia w grupie oraz zwiększenie wiedzy na temat – nadużywania alkoholu i innych zachowań ryzykownych, zachowań agresywnych, przemocy.

4. „Studio Skit – dźwięki ulicy”

Kiedy: 1 Kwiecień 2018 – 30 Czerwiec 2018
Gdzie: Studio nagrań fundacji STUDIO SKIT znajdujące się w Warszawie przy ul.M.Kopernika 36/40

Celem zadania jest umożliwienie młodzieży (15 – 23 lat), z terenów dzielnicy Śródmieście (12 osób), zainteresowanej muzyką Hip-Hop oraz innymi formami sztuki alternatywnej:
realizację przedsięwzięć twórczych prezentację własnej twórczości. dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących nowoczesnego procesu produkcji muzycznej, wystarczających do realizacji pomysłów twórczych w domu, po zakończeniu trwania programu poprzez przeprowadzenie warsztatów i zajęć stacjonarnych w pełni wyposażonym studiu muzycznym Studio Skit. Cele szczegółowe: 1. Aktywizacja młodzieży zainteresowanej tworzeniem w pozytywnym nurcie kultury Hip-Hop, opartym na zmianie negatywnych wzorców tej muzyki i zerwaniem ze stereotypami –wulgarnym językiem, ograniczonymi poglądami, agresją i używkami. 2. Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów muzycznych oraz narzędzi produkcji dźwiękowej w stopniu pozwalającym na samodzielną realizację przedsięwzięć muzycznych przez uczestników programu w warunkach amatorskich w domu. 3. Umożliwienie realizacji przedsięwzięć artystycznych podczas warsztatów, gdzie nabyte umiejętności będą mogły być wykorzystywane i ćwiczone. 

5. Rap Nad Wisłą

Kiedy: 21 Marzec 2017 – 30 Czerwiec 2017
Gdzie: Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie przy ul. Kocjana 3.

Projekt „ Rap nad Wisłą” to oferta dla więźniów Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie przy ul Kocjana 3, którzy zainteresowani są tworzeniem, produkcją oraz prezentacją muzyki w nurcie Hip-Hop, jednak przeformułowanej w konstruktywny w przekazie sposób. 
Oddział zewnętrzny w Warszawie – Bemowie to: 
Zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn)
Zakład karny typu półotwartego dla młodocianych (tylko dla mężczyzn)
Zakład karny typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn)
Zakład karny typu otwartego dla młodocianych (tylko dla mężczyzn)
Nurt Hip-Hop jest szczególnie popularny wśród osób zagrożonych kryminalizacją oraz osób objętych działaniami penitencjarnymi. Ze względu na najbardziej bogatą ze wszystkich gatunków muzycznych warstwę tekstową, dociera on do odbiorców z przekazem, który ma ogromną siłę oddziaływania. Program zakłada przeprowadzenie działań, podczas których więźniowie będą mieli możliwość rozbudzenia zainteresowań w adaptacyjnych społecznie obszarach, jednocześnie nawiązując do tematu „Rok Rzeki Wisły”.

Close Menu